Kiss Balázs Ágoston

Design Intézet / Tárgyalkotás BA
szakdolgozati konzulens
Schneider Ákos
szakos konzulens
Kövér Dóra Rea
szakdolgozati opponens
Keszeg Anna
szakdolgozat

Megváltozott alkotói viszonyok a digitális tárgyalkotásban

A művészetet és a designt aktuálisan kihívás elé állitó technológiák, úgy, mint a komplex algoritmusok, Mesterséges Intelligencia, az internet és a digitális reprodukció forradalma új lehetőségeket hordoznak az eddig ismert eljárásokban. Felülírják az alkotói folyamatokat és lehetőséget nyújtanak a hierarchikus rendszerek másfajta megközelítéséhez. A tervező és tervezett közötti viszony a kezdetek óta fennálló tradíciók és az aktuális kor társadalmi, vallási és technológiai változásai hatására formálódó jelensége, az egyre nagyobb komplexitást elérő rendszerek és digitális eszközök hatására soha nem tapasztalt mértékű változáson megy át. Ennek következtében az ember és az algoritmus közötti viszony új értelmet nyer. Ahogyan az új entitások és a megváltozott emberi minőség kérdései hangsúlyt kapnak, egyúttal lehetőséget nyújtva az ezekről való gondolkodás kiterjesztésére a már fennálló viszonyok revíziójára. Az új digitális technológiák nyújtotta lehetőségek átfogó vizsgálata eszközként szolgálhat, hogy jobban megértsük az eddig ismeretlen vagy elfeledett rendszerek működését.