Frankó Nóra

Design Intézet / Textiltervezés BA
szakdolgozati konzulens
Pallag Andrea
szakos konzulens
Bényei Tünde
szakdolgozati opponens
Zwickl András
szakdolgozat

Festészet és mintatervezés kapcsolata

Hantaï Simon „pliage” festményei

Dolgozatom témáját Hantaï Simon "pliage" festményei inspirálták, melyek erősen dekoratív hatásukkal mintaszerű hatást keltenek. A textiltervezésben használatos mintaképző technikák, majd a nyomott mintatervezés technikai és vizuális szempontrendszere mentén elemzem azokat a festői eljárásokat és újításokat, mint például a gesztusfestészet vagy az all-over festészet, melyekre visszavezethető Hantaï hajtogatáson alapuló metódusa is. A festészeti eljárások alapján vizsgálom Hantaï útját a "pliage" festéstényekig, majd a festő 1960-as és 1970-es évekbeli festészetére fókuszálok sajátos festői metódusa és a textiltervezés mintaképzéssel kapcsolatos eljárásainak fényében. Kutatómunkám során az elemzést egy általam felállított szempontrendszer (mesterség, nyomhagyás, ismétlődés és dekorativitás) segítette a festészet és a mintatervezés metszetének meghatározásában.