Varga Boglárka

Formatervező művész MA
témavezető
Csernátony Fanni
mestermunka

átérző

"Az empátia fejlődésének kulcsa a beleélést kiváltó kompetenciák fejlesztése. Az érzelmek megértése és tudatos átélése olyan készségek, amelyek empatikus attitűdöt eredményeznek. Az Átérző egy olyan edukatív játék, amely közös történetmesélésre hívja a gyerekeket és az elbeszélés fókuszát a szereplők érzelmeire helyezi. A játékosok célja, hogy átérezzék a karakter érzéseit és aszerint folytassák a dominó játékmechanizmusát idéző mese-térképet. "
mestermunka opponens
Király Adrienn
szakdolgozat

A BELEÉLÉS JELENSÉGE: Az empátiafejlesztés indokoltsága és lehetőségei

Az empátia a támogató emberi kapcsolatok építőköve és hosszútávon jelentősen hozzájárulhat egy elfogadóbb és felelősségtudatosabb társadalomhoz. Szakdolgozatomban az empátia jelenségét, fejlesztésének indokoltságát és lehetőségeit vizsgálom. Célom egyfelől, hogy megértsem a fogalom komplexitását és relevanciáját, másfelől, hogy feltérképezzem: hogyan, milyen eszközökkel befolyásolható a beleélő képesség fejlődése?
szakdolgozati konzulens
Pallag Andrea
szakdolgozati opponens
Arndt Bernadett
01
02
03
05
06
04