Szegő Júlia Sára

Design- és művészetmenedzsment MA
témavezető
Galla Daniella
portfolio

Legyen profi a nonprofit!

Egy butikügynökségnél dolgoztam, amikor megkezdtem tanulmányaimat a MOME mesterszakán. A képzés első évében egy társammal már egy saját ügyfél digitális kommunikációján kezdtünk el dolgozni. Ugyanebben az évben Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíjban részesültem egy olyan kommunikációs ügynökség ötletével, amelynek ügyfeleit kizárólag a művészeti és a civil szféra adja. A két szektor törekvései hasonlók: társadalmi értéket kívánnak teremteni, ezért a kommunikációjukban is teljesen más szemléletre van szükség, amit a versenyszférában működő ügynökségek nemcsak magas árazásuk, hanem profitorientált szemléletük miatt sem tudnak megfelelően kiszolgálni. Ezt az egyedi igényt felismerve, 2023-ra már hat ügyfél – többek között egy nemzetközi építésziroda; egy civil szervezet a gyermekvédelem területén; és egy hét éven át készülő egész estés animációs film – igényeit elégítjük ki széles spektrumon, az értékek mentén megjelenő, digitális kommunikációs tevékenységgel.
szakdolgozat

Új utak az újkultúrában Értékvezérelt kommunikáció a digitális platformokon

A közösségi média trendek egyedi, értékvezérelt módon való integrálása révén lehetősége nyílhat a művészeknek, kulturális szervezeteknek megalkotni a brandjükhöz, tevékenységi körükhöz illeszkedő saját "nyelvüket". A kultúrához való hozzáférés a digitális alapú új kultúra korszakában új megközelítések, új kommunikációs eszközök bevonását teszi szükségessé. De hogyan lehet bevonni a magaskultúra szereplőit az online kommunikáció által kínált, folyamatosan bővülő eszköztár kreatív, komplex felhasználásába? Mennyire aknázzák ki a jelen közösségi média trendekben fellelhető értékközvetítő előnyt, edukációs szerepet? Dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresek válaszokat és edukációs modelleket elméleti megalapozással, benchmark-elemzéssel és kvalitatív kutatással.
szakdolgozati konzulens
Gorka-Focht Máté
szakdolgozati opponens
Markos-Kujbus Éva