Spanyár Judit

Design- és vizuálisművészet-tanár MA
témavezető
Kudász Gábor Arion
mestermunka

Szembesítés

Képeimmel a történelmi örökség és traumák kezelhetőségét vizsgálom a közelmúlt feldolgozatlan, ellentmondásos és tisztázatlan családtörténetein keresztül. A fő motívumot a viszonyulások és relációk adják, amik az esendőség, a felelősség és az identitás kérdéseit boncolják az újraértelmezés lehetőségeit kiútként kínálva. Az értelmezéshez és egymás felé forduláshoz szükséges a múlt eseményeivel, saját érzéseinkkel, előítéletekkel és a bűntudattal való szembesülés akkor is, ha nehéz.
szakdolgozat

Portré, személyiség, történet

Mestermunkám a portré és a történetmesélés összefüggéseit vizsgálja. Vajon az arc önmagában véve olvasható szöveg? Vannak kódjaink az emberi arc olvasásához? Olyan kortárs műalkotásokat elemzek, amelyek a fotografikus portrét nem önmagukban használják, hanem releváns példákat kínálnak az arc narratív kontextusba való beágyazására.
szakdolgozati konzulens
Beck András
szakdolgozati opponens
Fátyol Viola