Pilbak Petra Andrea

Tervezőgrafika MA
témavezető
Balla Dóra
mestermunka

Rezonáló történetek

A "Fehér zaj" alternatív kiadása

A mestermunka Don DeLillo Fehér zaj című regényének újragondolt, kísérleti kiadása, mely a nyelv, a kód, a vizuális jelölés és a hangok összefonódásával egy több érzéket megszólító élményt teremt meg. A projekt célja az olvasás élményének újradefiniálása, az olvasó és a szöveg közötti mélyebb kapcsolat kialakítása. Az olyan interaktív elemek bevezetése, mint a kódolt rejtvények és a vizuális olvasónapló, mely egyedi hang reprezentációkat hoz létre, tükrözik az olvasó egyéni értelmezését és a regényre adott érzelmi reakcióját. Ezek az elemek az olvasót aktív részvételre és értelmezésre ösztönzik. Ezáltal nemcsak mélyebb kapcsolat jön létre az olvasó és a szöveg között, hanem a hagyományos narratív elköteleződésen túlmutató, személyre szabott és magával ragadó olvasási élmény lehetőségét is feltárja.
mestermunka konzulens
Balla Dóra
mestermunka opponens
Szabó Andrea
szakdolgozat

A narratív élmény irodalmi szövegek esetén

A tartalomközvetítés lehetőségei a könyvgrafikában

A narratív élmény egy olyan tapasztalati állapotként határozható meg, amely egy fiktív világban való elmerülés jelenségét írja le. Kutatásom során a narratív élmény kialakulásának összetevőit vizsgáltam. Először az olvasással kapcsolatos kutatásokat, az olvasás fiziológiai, majd az irodalmi szöveg értelmezési folyamatát. A szöveg tipográfiai jellemzőit és az olvashatóság közötti összefüggést, majd a könyvet mint grafikai rendszert és jelentéshordozó médiumot vázoltam fel. A könyv azon építőelemeire is kitérek, amelyek többletjelentést hordoznak, és a szöveggel való összefüggésükben kiegészítik azt. A konvencionális megoldásokon túl a narratív élmény fokozása és a többlettartalom közvetítése olyan kísérleti komponensekkel is elérhető, mint a különleges anyagok használata, az interaktív részletek, az analóg és digitális felületek közötti átjárás, illetve különböző érzékek bevonása. Ennek példáit, a tervezőgrafikai stúdiók által tervezett irodalmi szövegek kísérleti kiadásait vizsgáltam.
szakdolgozati konzulens
Tillmann József
szakdolgozati opponens
Wunderlich Péter
Fehér zaj alternatív kiadásához kiegészítő alkalmazás, generatív hanganyag hallgatása
Fehér zaj alternatív kiadásához kiegészítő alkalmazás képernyők
Fehér zaj alternatív kiadása
Fehér zaj alternatív kiadása
Fehér zaj alternatív kiadása
Fehér zaj alternatív kiadása
Fehér zaj alternatív kiadása
Fehér zaj alternatív kiadása
Fehér zaj alternatív kiadásához kiegészítő alkalmazás képernyők