Mihály Máté

Designelmélet MA
témavezető
Horányi Attila
szakdolgozat

Kéz, Agy, Lélek
A személyes tudás egy lehetséges interpretációja

Polányi Mihály Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy (magyarul Személyes tudás. Úton egy posztkritikai filozófiához) című, tudomány- és társadalomelméleti munkájában dolgozza ki a hallgatólagos, illetve a személyes tudás koncepcióját. A két speciális fogalom a pozitivista tudásfelfogás és az abszolút objektivitás elképzelésének cáfolata. Jelen dolgozat e két fogalom mentén kíván értelmezést adni a bennünk lévő tudás milyenségéről, majd a fogalmak és azok helytállóságának gyakorlati, szubjektív, fenomenológiai értelmezésére is sor kerül.
szakdolgozati konzulens
Tillmann József
szakdolgozati opponens
Albert Ádám