Maczák Gabriella

Design- és vizuálisművészet-tanár MA
témavezető
Bényei Judit
szakdolgozat

Andragógia a művészetben

A felnőtt-diák kapcsolata az ötvösképzésben

Művészeti felnőttképzésben tanító oktatóként célom identifikálni és megismerni azt a környezetet, melyben dolgozom. Ennek okán egy interdiszciplináris kutatásban szeretném feltárni azokat a szegmenseket melyek előre mozdítják munkásságomat úgy, hogy szakmailag minőségi színvonalat biztosíthassak diákjaimnak. Az andragógia tudományágat érintő diszciplínák mentén, a művészeti, ezen belül az ötvös felnőttképzés paradigmájával kívántam feltárni azokat a diszkrepanciákat, melyek felléphetnek az Oktatási Hivatal és a tanuló felnőtt között. Hol, milyen helyzetekben találkoznak vagy térnek el az érdekek, a célok? Én, mint oktató az esetleges különbségekből fakadó súrlódásokat (frusztrációkat) miként csillapíthatom?
szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
szakdolgozati opponens
Ulrich Sára