Laki Ábel

Építőművész MA
témavezető
Marián Balázs
mestermunka

A 78. számú vasútvonal revitalizációja

A mestermunkám kiindulópontját a város-vidék viszonyrendszert jellemző egyenlőtlenségek adják. A vidék lakói nem rendelkeznek szabadon a fizikai környezetükkel, ennek az oka pedig legalább annyira keresendő a vidék alárendelt szerepében mint a szolgáltatások és erőforrások nehézkes elérésében. Azt gondolom, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés emberi jog, ami ideális esetben mindenkit megillet a városokban és vidéken is. A programomban arra teszek kísérletet, hogy ezt az elérést könnyítsem meg a vidéki kistelepülések lakói számára. Ehhez olyan helyi adottságokat igyekszem találni és újraértelmezni, amik kívül esnek a gazdasági és hatalmi érdekek fókuszán: vasúti szárnyvonalak infrastruktúráját használom. Ezek a jelenleg kihasználatlan vonalak kis változtatásokkal képesek lehetnek a hiányzó szolgáltatások befogadására.
mestermunka konzulens
Marián Balázs
mestermunka opponens
Hámori Péter
szakdolgozat

Endogén fejlesztési lehetőségek vidéken

A gazdasági és szociális fókuszú vidékfejlesztések vizsgálati keretrendszerei, a vidékkutatás főbb fizikai és diszkurzív markerei

A különböző vidéktudományok által körvonalazott fogalmi és vizsgálati fókuszok és lehatárolások elképesztően sokszínű adathalmazt jelentenek. A dolgozat a rurális területekkel foglalkozó szakirodalom jellemző irányzataiból igyekszik minél többet körbejárni azzal a céllal, hogy egy helyszíni kutatásokat megalapozó segédanyagként összegezze a főbb tanulságokat. Az áttekintés a vidékkutatásban az 1980-as évektől bekövetkezett jelentős változásoktól napjainkig válogat a szakirodalmak között. Főbb fókuszai a vidék meghatározásai mellett a definíciós verseny, a kultúrgazdaság nagyhatású elmélete, ennek tágabb értelmezéseként pedig az endogén fejlesztések lehetőségei és a helyhez való kötődés fogalmai.
szakdolgozati konzulens
"Schmidt Andrea Csurgó Bernadett"
szakdolgozati opponens
Kiss Márta