Kovács Martina

Kerámiatervezés MA
témavezető
Kondor Edit
mestermunka

BabKa

Az energiaválság és ezzel párhuzamosan, a környezettudatos szemlélet erősödésének hatására az alternatív fűtési megoldások iránti fogyasztói igény is megnövekedett. Tervezőként és alkotóként célom, hogy erre reflektálva egy kisméretű, könnyen összeépíthető, gazdaságos, lokális szempontokat szem előtt tartó, ökotűzterű cserépkályha tervezésével járuljak hozzá a piacon megtalálható környezettudatos fűtési megoldásokhoz. A tervezési folyamatot saját alapanyag kutatás és anyagfejlesztés előzte meg, melynek eredményei a hatékony működést elősegítve konstrukciós és formai újításokra is lehetőséget adtak.
mestermunka opponens
Laufer Ferenc
szakdolgozat

A fenntartható tervezés különös tekintettel az energiaválságra
A fűtés innovációs javaslatai

A szakdolgozatomban az energiaválság okozta krízis helyzetre reflektálva dolgoztam fel a többnyire fatüzelésű fűtés innovációs lehetőségeit. Különböző megújuló energiaforrások ismertetésével, valamint a fenntartható tervezéssel és a modern alternatív fűtési eszközök elemzésével mutatom be a jelenkori leginnovatívabb fűtési lehetőséget. A kutatásomat négy általam fontosnak tartott szempont (fenntarthatóság, környezettudatosság, gazdaságosság, működés - hatásfok) alapján tanulmányoztam, mely szempontok alapján a bio- és az ökotűzterű kályhák a bizonyultak a legfenntarthatóbbnak. Szakdolgozati kutatásom alapján elmondható, hogy egyre nagyobb az igény az alternatív fűtési megoldásokra. Ehhez kapcsolódóan mestermunkám témájaként egy olyan alternatív ökotűztérrel rendelkező kályhatípus tervezését tűztem ki célul, mely a lokalitást is figyelembe véve ideális megoldást nyújthat a kályhás piacon.
szakdolgozati konzulens
Schmidt Andrea
szakdolgozati opponens
Laufer Ferenc