Kisgyörgy Balázs

Formatervező művész MA
témavezető
Lakos Dániel
mestermunka

Van új a pad alatt

Lehet-e egyáltalán újdonságot létrehozni? Mestermunkámban a széles körben ismert „városligeti" pad alkotóelemeit felhasználva terveztem kísérleti tárgykollekciót. Az volt a célom, hogy minél több új, meghökkentő, vicces vagy abszurd variációt készítsek el, így fordulva kritikusan az újdonság kereséséhez és magához a tervezéshez. Az elkészült változatokat különböző médiumokkal (rajzok, fotók, makettek) mutatom be, egy kiállítási anyagot létrehozva belőlük.
mestermunka opponens
Smiló Dávid
szakdolgozat

Újraértelmezés

Tárgyak újragondolása, mint experimentális tervezői technika"

Szakdolgozatom az újraértelmezés témáját járja körül. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mikor és hogyan jelent meg a reinterpretáció gyakorlata a művészetben. Miért nyúltak az alkotók meglévő tárgyakhoz vagy korábbi művekhez és hogyan használták fel őket saját munkájukban? Képzőművészeti és design alkotásokat bemutatva vizsgálom a tárgyak mögött rejlő tervezői döntéseket. Kutatásom végére arra a következtetésre jutottam, hogy a 20. század eleje óta a reinterpretáció gyakorlata egyre nagyobb szerepet kap a művészetben és ma is népszerű. Tervezőként új tárgyak létrehozásán túl a meglévő tárgyainkkal is foglalkoznunk kell. Az experimentális design eszközeivel egy meglévő tárgyat építőkockaként kezelve annak új oldalait mutathatjuk be. Dolgozatom elkészítéséhez szakirodalmi és irodalmi források mellett felhasználtam internetes cikkeket, videókat, valamint személyes élményeimet és tapasztalataimat is.
szakdolgozati konzulens
Horányi Attila
szakdolgozati opponens
Szentpéteri Márton
van új a pad alatt - rajzok
van új a pad alatt - makettek
egyszemélyes pad
flair pad
do not cross - sit!
supreme pad
bogrács pad