Donáth Anna Róza

Design- és művészetmenedzsment MA
témavezető
Illés Anikó
portfolio

Tapasztalataim a participatív művészeti projektek és a film menedzsment világában

Szakmai gyakorlataimat úgy választottam ki vagy hoztam létre, hogy a hátrányos helyzetű közösségek és marginalizált csoportok reprezentációja iránti érdeklődésem érvényesüljön azokban, ugyanakkor szerettem volna filmforgalmazói gyökereimhez is visszanyúlni, így film menedzsment fókuszú gyakorlatokat is kerestem. Portfóliómban ehhez a két irányhoz kapcsolódó munkáimat mutatom be és veszem végig rajtuk keresztül, hogy többek között a projektmenedzsment, kommunikáció, programszervezés, és közösségi szerepvállalás terén szerzett tapasztalataim miként járultak hozzá ahhoz, hogy művészetmenedzserré váljak.
szakdolgozat

Magyarországi hátrányos helyzetű közösségek empowermentje

Kamasz lányokra összpontosított művészeti projektek vizsgálata és menedzsmentre vonatkozó konklúziók a jövőbeli kezdeményezésekhez

Azok a kamaszlányok, akik a többségi társadalomtól eltérő szociokulturális háttérrel rendelkeznek, nemükből és életkori sajátosságaikból fakadó nehézségeken túl, halmozottan több kihívással találhatják szembe magukat. Kutatásomban olyan, az oktatási intézményeken kívüli, részvételi művészeti projekteket kerestem, melyek ezekkel a kihívásokkal foglalkoznak. Az ilyen művészeti projektek hatása azon is múlik, hogy a szervezés során a menedzsmenti szempontok mennyire vannak figyelembe véve. Az interszekcionalitás szemléletén keresztül elméleti kontextusba állítom a célcsoport lehetséges nehézségeit, majd három esettanulmányt elemzek, végül egy olyan menedzsment útmutatót állítok össze, mely hasznos lehet hasonló jövőbeli művészeti projektek kezdeményezésekor.
szakdolgozati opponens
Bodnár Tekla