László Ágnes

Üvegtervezés

szakdolgozat
Dolgozatom célja a népmeséken keresztül körbejárni az építés, lakás gondolatát, és megismerkedni a háznak, mint a bensőségesség terének fogalmával. Az archetípusoktól és szimbolikától telített mesék, s a bennük tükröződő tradicionális gondolkodás minták ennek vizsgálatára kellőképpen alkalmasak. A képzelet és valóság képezte átmeneteken keresztül el tudunk jutni a tágabb tér-és létértelmezésekig, megkíséreljük azoknak megértését.

szakdolgozat konzulensTillmann József

Világítás
Világítás
Világítás