Varga Tímea Laura

Animáció MA

szakdolgozat

A kisgyermekeknek szóló animációs film sikerének titkai – Rajzfilm és merchandising

Dolgozatom a kisgyermekeknek szánt animációs tartalmak sikerének titkát vizsgálja, elsősorban fejlődéslélektani szempontból. A témaválasztás szakmai érdeklődésből fakad; mindenekelőtt az érdekelt, hogy hogyan lehet marketingszempontból is működőképes animációt létrehozni 2–5 évesek számára ma Magyarországon. Dolgozatomban vizsgáltam a kisgyermekek fogyasztói szokásait, az óvodáskor sajátosságait, illetve azt is, hogy mikortól merül fel egyáltalán a rajzfilm és merchandising kapcsolata. Kutatásom eredményét egy konkrét hazai és külföldii példa elemzésével igazolom.

konzulens

Bényei Judit

mestermunka

Még nem

animációs rövidfilm

A játszóházból egyszer mindenkit hazavisznek. Egy gyerek azonban hiába vár az édesanyjára, ezért elindul, hogy megkeresse. Egymás mellett, változatos helyszíneken bontakozik ki két sors, két életút, melyek talán sosem keresztezik egymást.

konzulens

Bánóczki Tibor

témavezető

Domonyi Rita