Turós Balázs

Fotográfia MA

szakdolgozat

A portréfotográfia vizsgálata August Sander és Rineke Dijkstra munkáin keresztül

Szakdolgozatomban a portréfotográfia sajátosságait vizsgálom. különösképpen az August Sander munkásságára is jellemző analitikus, középre komponált portrék működési módját igyekszem feltárni. Sander és Dijkstra munkásságának leltárjellege foglalkoztatott, ami mélyre ható elemzést nyújt társadalmunkról. Képeik az ember léptékével, mindenkori kiszolgáltatottságunkkal és mulandóságunkkal foglalkoznak.

konzulens

Beck András

mestermunka

Párhuzamos valóságok

Sorozatommal Magyarország perifériára szorult területeinek problémáira szeretném felhívni a figyelmet, többek között a közmunkaprogram visszásságaira, a fiatalok abszolút perspektívátlanságára és a roma lakosság helyzetére. Olyan mértékűre nőtt a társadalmi egyenlőtlenség, hogy teljesen párhuzamos valóságok alakultak ki, amelyek között egyáltalán nincs interakció. Mestermunkámban ezeket a valóságokat szerettem volna ütköztetni, az egyik véglet minél pontosabb, szimbólumokon keresztüli ábrázolásával. Az ütközés a képek befogadóinál kell hogy megtörténjen.

konzulens

Kudász Gábor Arion

témavezető

Gulyás Miklós