Timár Sára Erzsébet

Fotográfia MA

szakdolgozat

A kultúrházak hagyatéka

Szakdolgozatom a szocialista korszakból megörökölt magyarországi kultúrházak hagyatékával és annak jelenkori továbbélésével foglalkozik – mindazzal a tárgyi és szellemi örökséggel, amit a szocializmus volt művelődési házai építészetükben, tárgyaikban és térkialakításukban ránk hagytak. Az utóbbi években felgyorsult kultúrház-felújítások és -átépítések kapcsán felmerül a kérdés: mi marad meg ebből a hagyatékból a jövő számára?

konzulens

Antalóczy Tímea

mestermunka

Kultúrház

Fotókönyv

Magyarország kultúrházainak története messzire nyúlik vissza, mégis leginkább a szocialista közművelődés szánt nekik meghatározó szerepet. A jelenkor igényeinek megfelelően az utóbbi években több épületet sikerült felújítani – egy részük azonban ma is olyan érzetet kelt, mintha megállt volna bennük az idő. Ezekben a terekben történik ma is sok ember kulturális és szabadidős tevékenysége a nagyvárosokban és a kis településeken egyaránt. A sorozat az ország különböző művelődési házain keresztül ábrázolja azt, ahogyan múlt és jelen történeti nyomai egymásra rétegződnek ezeken a helyeken.

konzulens

Fátyol Viola

témavezető

Kudász Gábor Arion