Piti Marcell

Fotográfia MA

szakdolgozat

Belső tájak – A hely szociális és pszichológiai konnotációi

Előzetes kutatásaimban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy miért kötődünk helyekhez, és hogyan formálják bizonyos lokációk az egyén identitását. Már az emberi élet korai szakaszában megnyilvánul első emlékeink azon szerepe, ami által létrejön belső helyreprezentációnk, azaz kialakul egy belső táj, mely alapján észleljük és értékeljük a világot. Munkám lényeges része volt az emlékezet mechanizmusának feltárása, melyen belül leginkább az foglalkoztatott, hogyan válnak a múlt egyes darabjai a kollektív emlékezet részévé.

konzulens

Illés Anikó

mestermunka

Belső tájak

fotósorozat

Mestermunkámban különféle vizuális eszközöket használtam, mely stratégia tükrözi az emlékezet reproduktív jellegét. A különböző képi megfogalmazások a helyvesztés traumájának fázisait mutatják be, ahogy a probléma küszöbéről ellépve bejártam a feldolgozás útját. A tárgyi világon keresztül ábrázolom a személyes tér, az otthon kizökkent állapotát. Örökségem feltérképezésétől az épített képekig részesévé váltam egy műveletnek, mely egyben terápiaként is felfogható. Mindez tudatosította bennem, hogy anyagi világunk darabjai személyes emlékezetünk nélkül nem öröklődhetnek tovább.

konzulens

Gellér Judit

témavezető

Gulyás Miklós