Vig Alíz

Design- és vizuálisművészet-tanár

szakdolgozat

Projektszemlélet a hazai középfokú művészeti képzésben

A szakdolgozat, a projektmódszer lényegének és fogalomrendszerének tisztázása után, azt vizsgálja, hogy milyen lehetőségeket biztosít a projektszemlélet tudatos alkalmazása a középfokú művészeti oktatásban. A dolgozathoz kapcsolódó kutatás keretében három művészeti szakközépiskolában készült felmérés annak feltárására, hogy valójában milyen módon értelmezik és hasznosítják a projektmódszert ezek a hazai intézmények.

konzulens

Pallag Andrea

témavezető

Bényei Judit