Pálhegyi Flóra

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

Megfigyelés, ellenőrzés, hatalom

A szakdolgozatban négyféle, elkülönülő megközelítést alkalmaztam a megfigyelés témájának feltárásához. Először a résztvevő megfigyelés kutatási módszerét ismertettem, majd a megfigyelést mint társadalmi-politikai fegyelmező- és nyomásgyakorló eszközt vizsgáltam. A harmadik részben a nyomozó, magánnyomozó gyakran misztifikált munkáját mutattam be, majd olyan képzőművészeket ismertettem, akik a megfigyelés stratégiáját alkalmazták munkáikban.

konzulens

Gyenge Zsolt

mestermunka

Beobachtung baby!

könyvterv

Mestermunkám alapját a személyes környezetembe való beépülés adja . Saját magamat figyeltem meg öt héten keresztül, egyfajta mesterséges, közelebbről meg nem határozott „külső” nézőpontból. Az összegyűlt fotókat, rajzokat, tárgyakat, hangfoszlányokat könyv formában strukturáltam, amelyben mintha egy, a szokásosnál jobban beolvadt, kreatív magándetektív adna számot az eltelt időmről.

konzulens

Erhardt Miklós

témavezető

Marcell Tamás