Vészi Lili Anna

Elméleti Intézet / Designkultúra BA
szakdolgozati konzulens
Horányi Péter
szakdolgozati opponens
Horány Attila
szakdolgozat

A KÉPZŐMŰVÉSZET HELYE A KORTÁRS DOKUMENTUMFILMBEN A “THE PAINTER AND THE THIEF” CÍMŰ FILM PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Szakdolgozatomban a kortárs dokumentumfilm jellemzőit, formai és tartalmi tendenciáit vizsgálom. Ezen belül fókuszterületem a képzőművészeti témák megközelítési módjai, melyet egy norvég szituációs dokumentumfilm, a The Painter and The Thief (Benjamin Ree, 2020) elemzésével mutatok be. Ez a film egy különleges és kísérletező alkotás, amely rá tud mutatni olyan törekvésekre, eszközökre és megoldásokra, amelyek kifejezetten a kortárs dokumentumfilmek jellegzetességei. A mai dokumentumfilmek általánosságban nézve sokkal érzelmesebbek és hangsúlyosabban foglalkoznak egyéni történetekkel mint korábban, amely a képzőművészeti témák megközelítéséhez is elengedhetetlen. Azzal, hogy a különféle – már létező – művészeti alkotásokat, személyeket vagy jelenségeket áthelyeznek egy másik médiumba, új rétegekkel is felruházzák azokat. E gondolat mentén továbbmenve, a The Painter and The Thief elemzésén keresztül járom körül a két médium, a képzőművészet és a kortárs dokumentumfilm viszonyrendszerét.