Siteri Nóra

Média Intézet / Média design BA
szakdolgozati konzulens
Gyenge Zsolt
szakos konzulens
Erhardt Miklós
szakdolgozati opponens
Ébli Gábor
szakdolgozat

Filmnézési szokások és filmforgalmazási stratégiák a kortárs médiakultúra kontextusában

Szakdolgozatomban a moziba járás és a filmfogyasztás időbeli változásait mutatom be. Arra keresem a választ, hogy napjaink filmfogyasztási kultúrája milyen hatásokon keresztül alakult jelenlegi formájává, ebben milyen helyet kapnak a mozik, és milyen kilátásokkal számolhatunk a jövőre nézve. Egy rövid tematikus és módszertani bevezető után az első hosszabb fejezetben részletesen áttekintem a második világháborútól az ezredfordulóig bekövetkezett változásokat. Három ország adatait vizsgálom: Magyarország, Franciaország, és az Egyesült Államok filmszínházainak látogatottságáról fogok írni. A következő fejezet a 2000-től nagyjából 2020-ig történő folyamatokra fókuszál, ebben az internet, a torrentezés és a streaming megjelenését, és ezeknek a filmfogyasztásra gyakorolt hatásait elemzem. A 2020-ban kezdődő koronavírus-járvány, és a karanténnal járó kötelező bezárások a filmipart is súlyosan érintették, ez gyökeresen felforgatta a mozik életét, és a karantén nyomán a médiafogyasztási szokások is radikálisan megváltoztak. A szakdolgozatom harmadik nagyobb blokkjában ezt az időszakot tekintem át, a kutatást magyar filmipari szakemberekkel, filmforgalmazásban dolgozókkal készített interjúkkal egészítem ki. Az interjúkban nagy vonalakban arra keresem majd a választ, hogy a koronavírus-járvány pontosan hogyan érintette a mozik életét, a látogatottság azóta megközelítette, esetleg elérte, vagy túlszárnyalta-e a járvány előtti szintet, illetve, hogy milyen stratégiákkal dolgoznak az elmúlt években a mozi népszerűsítésén. A szakdolgozat utolsó részében összegzem a kutatás tanulságait, és megválaszolom a kezdeti kérdéseket.