Sas Vilmos

Média Intézet / Tervezőgrafika BA
szakdolgozati konzulens
Zwickl András
szakos konzulens
Hegyi Béla
szakdolgozati opponens
Beck András
szakdolgozat

Alkalmazott Autonómia

Andy Warhol előtt és után

A dolgozat Andy Warhol munkásságán keresztül vizsgálja és értelmezi az alkotói autonómia fogalmát. A kutatás célja, hogy egy olyan alkotói pályára fókuszálva gondolkozzon a művészi szabadságról, melynek autonóm mibenléte nem az esztétikai kézjegyekből, mindinkább az alkotó egyén személyéből táplálkozik. Az alkalmazott művészeti felületeket használó alkotó felveti a kérdést, hogy a művészi szabadság a műalkotásból mint végeredményből, avagy az alkotó szabad attitűdjéből ered.