Nagy Emese Boglárka

Elméleti Intézet / Designkultúra BA
szakdolgozati konzulens
Povedák István
szakdolgozati opponens
Haba Péter
szakdolgozat

Egy hét a beavatás

Az Everness Fesztivál tervezett környezete és érzékvilága a hazai és nemzetközi ezoterikus tendenciák tükrében

Szakdolgozatom célja a magyarországi ezoterikus miliő és spirituális fesztiválkultúra mélyebb megismerése és strukturális vizsgálata, amelyet a tárgykultúra és a tágan értett design fogalma felől igyekszem megközelíteni. A téma szűkítése érdekében, a kutatás középpontjába a hazai szinkretizmus egy esszenciális megnyilvánulását, az Everness Fesztivál-t helyeztem. A dolgozat első felében az alternatív spiritualitás vallásszociológiai és szisztematikus elemzésére, valamint a spirituális turizmus fogalmának kifejtésére kerül a hangsúly. Majd az Everness Fesztivál érzékvilágának tematikus elemzésére térek ki, ahol előkerül a tárgyi és téri viszonyok, a tervezett liminalitás, a vallásfenomenológia és a komplex multiszenzoriális tervezésen alapuló környezet által előkészített eksztatikus tapasztalatok problematikája. Célom egy olyan konklúzió megfogalmazása volt, amely az alternatív spiritualitás designkultúrájának és gazdasági struktúrájának viszonyrendszerét tárgyalja.