Lukács Lilla

Elméleti Intézet / Designkultúra BA
szakdolgozati konzulens
Sidó Anna
szakdolgozati opponens
Földi Eszter
szakdolgozat

Kurátori fordulat?

A Néprajzi Múzeum MaDok LABOR galériatere mint radikális muzeológiai gyakorlat

Dolgozatomban a Néprajzi Múzeum MaDok LABOR galériaterével foglalkozom, ami 2014 őszétől négy hónapig működött a budapesti Lövölde téren. Az új muzeológia és a kurátori fordulat diskurzusa mentén bemutatom a 2002 óta kutatási hálózatként és szellemi műhelyként létező MaDok-programot, kísérleti projektjeit, illetve hazai szakmai kontextusát. A MaDok LABOR-ra kiállítótérként és esettanulmányként is tekintek, vizsgálva a kurátori misszió radikális regiszterét. Célom, hogy a LABOR átfogó elemzése során egy külső kritikai pozícióból szemléljem, illetve, hogy átfogó képet adjak arról, hogy hogyan értelmezhetőek és alkalmazhatóak magyarországi kontextusban egy dominánsan angolszász diskurzus fogalmai és gyakorlatai.