Kovács Rea Szilvia

Média Intézet / Tervezőgrafika BA
szakdolgozati konzulens
Földi Eszter
szakos konzulens
Simon Péter Bence
szakdolgozati opponens
Povedák István
szakdolgozat

Antropomorfizmus és a fogyasztói identitás

Kulturális különbségek és marketing stratégiák

Ez a szakdolgozat az antropomorf jellemzők és kulturális megnyilvánulásaik elemzésére összpontosít az emberi attribútumokkal felruházott karakterek ábrázolásában. A munka fő célja a karakterek antropomorfizálásának történeti és kulturális gyökereinek feltárása, valamint az ezekhez kapcsolódó jelenségek vizsgálata a grafikai tervezés, a rajzfilm és a reklámkommunikáció terén. Az első fejezetben (a bevezetés és a szinopszis után) a dolgozat, a jelenség eredetébe enged betekintést, hogy megértsük mikor, és miért kezdõdött az emberi tulajdonságok tulajdonítása nem emberi entitásoknak, majd kitér az antropomorfizálás korai formáira és azok társadalmi, kulturális kontextusára. Az ezt követő fejezet, a főbb karakter típusok, tárgyak és állatok közötti különbségét boncolgatja. Kitér az általános szerepek mellett a figurák kinézetére, és azok fogyasztókra tett hatására. A következő fejezetben a vizuális kommunikáció terén alkalmazott antropomorf jellemzőket ismerteti a dolgozat a grafikai tervezésben, logókban, illusztrációkban és reklámokban. Az utolsó fejezet (az összegzés előtt) a megszemélyesítés pszichológiai hátterét ismerteti, különböző elméletek segítségével, amelyek magyarázatot kínálnak az emberi tulajdonságok átadásának és befogadásának pszichológiai mechanizmusaira.