Köte Tamás

Design Intézet / Tárgyalkotás BA
szakdolgozati konzulens
Zwickl András
szakos konzulens
Polyák János
szakdolgozati opponens
Budai Rita
szakdolgozat

Victor Vasarely hatása a kortárs stúdióüvegre

A szakdolgozatomban Viktor Vasarely munkásságáról és annak hatásáról a kortás magyar stúdióüveg vonatkozásában fogok részletes kutattatást végezni. Kutatásomban elsősorban Viktor Vasarely állítását akarom igazolni, hogy a munkássága folytatható és ez miképpen igazolható a kortás stúdióüveg művészetben. A szakdolgozatom központi eleme az optikai illúziók és mozgások értelmezése Vasarely munkásságában és hogy milyen irányokat, örökséget jelölt ki ezzel Vasarely a kortárs stúdió üveg vonatkozásában. Az üvegművészet technológiai és esztétikai háttérről lesz szó a művek értelmezésében. A kutatásomban érintőlegesen fogok írni az emberi érzékelés összetettségéről és annak hiányáról. Az op art előzményeiről és azon belül kinetizmusról és hogy az optikai mozgások hogyan konvertálodnak át a huszonegyedik században, a stúdió üveg tárgyak esetén.