Juraszek Krisztina

Elméleti Intézet / Designkultúra BA
szakdolgozati konzulens
Horányi Attila
szakdolgozati opponens
Zwickl András
szakdolgozat

Az Inconnu csoport működése

Politika és Művészet

Kutatásomban a rendszerváltás előtti időszak kultúrpolitikáját, a politikai véleménynyilvánítás, állásfoglalás és az alkotóművészet kapcsolatát vizsgálom az Inconnu művészcsoport munkásságán keresztül. Dolgozatom elején bemutatom az Inconnu csoport történetét és utóéletét, illetve a politikai véleménynyilvánítás, állásfoglalás és az alkotóművészet kapcsolatát vizsgálom. Kutatásom további részében kitérek a rendszerváltás előtti időszak kultúrpolitikájára, valamint arra, hogy milyen volt az élet Magyarországon a kommunizmus alatt. Hangsúlyt fektetek az Inconnu csoport radikális, rendszerellenes megmozdulásaira, tovább arra, hogy hogyan távolodtak el a művészettől és működésükben miért lett egyre dominánsabb a politikai vonal. Meg szeretném vizsgálni, hogy mennyire volt szükségszerű ez az elmozdulás. Ennek érdekében bemutatom Peter Bürger elméletét az avantgárdról és néhány példa segítségével megvilágítom annak magyarázó erejét. Ezt követően az Inconnu és az avantgárd kapcsolatával foglalkozom kitérve a csoportra legnagyobb hatást gyakorolt művészek munkásságára. Végezetül a rendszerváltás következményeit vizsgálom a magyar társadalom egészét tekintve és annak hatását az Inconnu csoportra nézve.