Jenei Éva

Filmipari Tudásközpont / Animáció BA
szakdolgozati konzulens
Lázár Gyopárka
szakos konzulens
Gyulai Anna
szakdolgozati opponens
Gyenge Zsolt
szakdolgozat

Antropomorfizmus a stop-motion animációkban

Dolgozatomban az antropomorf lények megjelenését vizsgálom stop-motion technikával készült filmekben. Kutatásomban kitérek ezen karakterek használatának okára, eredetére és pszichológiai hatásaira. A filmek karaktereit aszerint elemzem, hogy emberi és állati tulajdonságaik milyen arányban kapnak helyet bennük és ezek milyen célt szolgálnak.