Huber Júlia Kíra

Média Intézet / Tervezőgrafika BA
szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakos konzulens
Nagy István
szakdolgozati opponens
Horányi Attila
szakdolgozat

A kollázs és montázs kulturális jelentősége

Szakdolgozatomban a kollázs és montázs kulturális jelentőségével foglalkozom. Elemzem azokat a fordulópontokat, amik lehetővé tették a kollázs és montázs elmélet és technika megszületését. Kitérek a fotográfia, film és nyomdatechnológiák fejlődésére, illetve a mechanikus reprodukció kulturális hatásaira. Elméleti szinten foglalkozom a Modernizmus és az Avantgárd mozgalmak jelentőségével, illetve vizsgálom a technika Posztmodern jellemzőit – az eklektikát, intertextualitást és a hierarchia helyetti egymás mellé rendelést. A műfaj kortárs jelenlétét a digitalizáció, internet és generatív M.I. által előidézett változásokon keresztül vizsgálom. Érdekel a kollázs technika, mint eszköz a kultúra leképezésére, ami mindenki számára elérhető, főleg ma egy ennyire telített vizuális kultúrában. Célom a kollázs és montázs technikák szélesebb kulturális kontextusban való megértése.