Horváth Adrienn

Média Intézet / Média design BA
szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakos konzulens
Halák László András
szakdolgozati opponens
Babarczy Eszter
szakdolgozat

VR Avatárok testképre és élményre gyakorolt hatása

A szakdolgozat célja az avatár és az egyén kapcsolatának feltárása virtuális környezetben. Az avatár jelenlétének és megtestesülési élményének fontosságát hangsúlyozva bemutatom, hogy a virtuális testtel rendelkező felhasználók hogyan tapasztalják meg a virtuális valóságot, emellett milyen hatással van ez a kognitív feldolgozásra és emlékezetre. A testetlenség negatív hatásait elemzem különböző kutatási példákon keresztül, majd bemutatom, hogy a test birtoklásával foglalkozó kognitív idegtudományi eredmények miként magyarázzák az avatár használatának pszichológiai aspektusait. A Proteus effect nevű jelenséggel összefüggésben tárgyalom, hogy az egyén miként távolodik el hétköznapi identitásától az online személyiség javára. Ezenkívül bemutatom, hogy az avatárok testreszabása milyen mértékben járul hozzá az önkifejezéshez és a személyes viselkedés, attitűd és testkép alakulásához. Kísérleti eredmények alapján alátámasztom, hogy a virtuális test jelenléte pozitív hatással van a kognitív teljesítményre és a társas interakciók hatékonyságára, ezzel gazdagítva a VR élmény megélését.