Harmati Jázmin

Elméleti Intézet / Designkultúra BA
szakdolgozati konzulens
Haba Péter
szakdolgozati opponens
Hulesch Máté
szakdolgozat

A zöldterületek szerepe az élhető város koncepciójában

Dolgozatomban az „ökológiai urbanizmus” fogalmát mindvégig szem előtt tartva tekintem át az élhető város urbanisztikai szakemberek által megfogalmazott definícióját, kritériumait és modelljeit. Fókuszpontom a városi természet szerepe és funkciói, különös tekintettel a tervezett, városszövetbe integrált zöldterületekre. Megemlítem a természet-alapú design stratégiáját, amelyet aztán az ökológiailag érzékeny tájépítészet tervezési módszereivel egészítek ki. Közös nevezőt keresek e három terület, a (város)tervezés, a tájépítészet és az ökológiai gondolkodás számára. Végül a szakirodalmakban megismert szempontok alapján két kortárs budapesti tájépítészeti projekt elemzésével zárom a dolgozatot.