Dérczy Abigél

Filmipari Tudásközpont / Animáció BA
szakdolgozati konzulens
Lázár Gyopárka
szakos konzulens
Kádár Melinda
szakdolgozati opponens
Antalóczy TÍmea
szakdolgozat

Romantikus vígjátékok szerelemképe

Szakdolgozatomban a romantikus vígjátékok által közvetített szerelemképet vizsgálom, illetve azt, hogy ez a kép hogyan tud befolyással lenni a nézõk valóságára. A mûfaj pontos körülhatárolása után, a tartalomra vonatkozó kutatások alapján meghatározott hat szempontból mutatom be a romantikus vígjátékok szerelemképét filmes példákkal szemléltetve. Ezt követõen, a mûfaj nézõkre gyakorolt hatásáról szóló kutatásokat vizsgálom és hasonlítom össze, melyek segítségével egy felelõs alkotói és nézõi attitûdre hívom fel a figyelmet.