Zachár Dorottya

Építőművész MA
témavezető
Csomay Zsófia
mestermunka

Növényi permet műhely

A badacsonyi SZOT étterem revitalizációja

A badacsonyi volt SZOT étterem a Farkas Tibor-féle balatoni regionális tervvázlat egyik hozadéka a településen, viszont kortársaival ellentétben jelentősen perifériára került épület, építészeti értéke és a terület adottságai ellenére. Mestermunkámban kísérletet teszek az épület és területének visszaintegrálására a térségbe, olyan programon keresztül, amely a hely természeti adottságait tartja szem előtt, és azzal dolgozik együtt. A kertben termesztett növényekből erjesztéses eljárással természetes növénykondicionáló permetlé készíthető a szőlőtermesztő térség számára. A feldolgozási folyamat térigényeihez igazítottam a meglévő állapotot. A termelőktől érkező szőlőtörköly pedig kiváló komposztanyag, így a növények lokális visszaforgatása kezdő lépése lehet a hosszú távon fenntartható növénytermesztésnek. A program kiegészül egy kis léptékű Kéktúra szálláshellyel, így a többnapos túrák állomásaként is szolgálna.
mestermunka konzulens
Bene Tamás
mestermunka opponens
Kubinyi György
szakdolgozat

Otthon a tájban

A Badacsony-hegy tájevolúciója a felhasználók és a hegy viszonylatában, a bazaltbányától napjainkig

A Badacsony-hegy szőlőtermesztő térségében a 20. század elején megnyitott bazalt kőfejtő alakította ki a település kettősségét. Az évszázadok óta jelen lévő szőlőtermesztéssel ellentétben, az új tevékenység gyökeresen más szemléletmóddal bírt a természettel való együttélés alapelveiről. A bánya bezárását követően a kettősség fennmaradt, a különböző korszakok életviteleinek sajátosságai alakították a közösséget és a táji környezetet a hegyen. A történeti áttekintésben elsősorban személyes interjúk alapján veszem végig a Badacsony-hegy tájevolúcióját a közösségek és a természeti környezetük viszonylatában. Kontextusba helyezem a badacsonyi SZOT étterem épületét, mellyel mestermunkámban foglalkozom. A jelenlegi közösségi és környezeti kontextus megértése után programjavaslatommal a kettősségből a korszakonként változó funkciók helyett a szőlőtermesztés állandóságához célom kapcsolódni. A SZOT étterem területét egy fitoterápiás kert létesítésével igyekszem visszaintegrálni a térség saját értékeibe és természetes működésébe. A gyógynövény ültetvény kiegészítő elemként funkcionál a szőlőtermesztő környezetben, természetes növénykondícionáló permet oldatok előállításával, a szőlőtörköly pedig hasznos komposztanyag ilyen típusú ültetvényekben. A közvetlen környezet növényi terményeinek lokális visszaforgatása fontos mozzanata a hosszútávon fenntartható termesztésnek.
szakdolgozati konzulens
Ébli Gábor
szakdolgozati opponens
Wettstein Domonkos