Velkey Virág Adél

Divat- és textiltervezés MA
témavezető
Szűcs Edit
mestermunka

Színfalak mögött

Egy embernek sok oldala van. Mi az, amit kifelé szeretnénk mutatni, és mi az amit látnak belőlünk? Milyen szűrőkön keresztül látjuk egymást, milyen félreértések lehetnek egy kapcsolatban a különböző nézőpontok között? A színek változása, keveredése által keltett vizuális hatás, hogyan képes az ismerkedés és a megismerés közötti szakasz kifejezésére. A Kékszakállú herceg vára c. darabban a herceg és Judit kapcsolatát járom végig a szín médiumán keresztül. Azt vizsgálom, hogy a herceg mit szeretne láttatni magából, Judit mit keres benne és mi a befogadó élménye, amely a kettő egyvelegéből jön létre.
mestermunka konzulens
Vass Csenge
mestermunka opponens
Kálmán Eszter
szakdolgozat

Szín, karakter, hatás

Szakdolgozatom célja, hogy megértsem a színek működési elvét annak érdekében, hogy a jelmeztervezés során széles skálán, tudatos módon használjam egy-egy szereplő megjelenítésére, fejlődésének érzékeltetésére a dramaturgia igényei szerint. Vizsgálom a színek szerepét a fiktív karakterkép kialakításban. Bemutatom a színek hatásait és működési mechanizmusát. Kutatom a karakterjellemzők és a színhasználat közötti összefüggéseket. Vizsgálom, hogy milyen asszociációs tartalmakat hordoznak a színek a különböző kultúrákban. Szakirodalmi kutatások segítségével vetem össze a big five személyiségfaktort és színek használatát. Végül pedig a színek kölcsönhatásának következtében létrejövő asszociációk tartalmának változását elemzem egy empirikus kutatás keretein belül.
szakdolgozati konzulens
Bényei Judit
szakdolgozati opponens
Arndt Bernadett