Válint Ingrid

Kerámiatervezés MA
témavezető
Mohácsi András
mestermunka

Átjáró

Célom olyan, - a kapu motívumból inspirálódó - műtárgy létrehozása, mely szemlélőjét interaktivitásra készteti a térben. Szeretném, hogy a külső és belső tér értelmezése, a kapcsolódás során, a szemlélő saját gondolati és érzelmi tereibe átjutva, kiemelkedjen a mindennapok sodrásából. Az üveg anyaga közvetlen betekintést enged, így speciálisan tapasztalható; érzelmileg az átjárást, az átjutást, a megváltozás élményét nyújthatja ebben a kompozícióban. Alkotásommal az emberi gondolatok és érzések megélésének fontosságát, önmagunkkal és másokkal való kapcsolódás szükségességét hangsúlyozom.
mestermunka konzulens
Polyák János
mestermunka opponens
Juhász István
szakdolgozat

A kapu motívum megjelenése a kortárs magyar üvegművészetben

Dolgozatomban a kapu, mint képzőművészeti téma szimbolikája és aktualitása foglalkoztatott. Magyar művészek alkotásait kutattam fel, majd interjúkat készítettem, hogy megismerjem a műalkotások üzeneteit és mérhető tulajdonságait. Ezeket elemezve, valamint a nemzetközi alkotásokat is megismerve, igyekeztem megtalálni saját alkotói megfogalmazás-módomat.
szakdolgozati konzulens
Ébli Gábor
szakdolgozati opponens
Novák Piroska
Átjáró 1
Átjáró 2
Átjáró 3
Átjáró 4
Átjáró 5
Átjáró 5 részlet
Átjáró 5b