Turi András

Fotográfia MA
témavezető
Szalontai Ábel
mestermunka

NépSzabadság

A rendszerváltás óta az elhallgatott sérelmek, a történelmi tabuk és a személyes történetek nagy mértékben befolyásolják a múltról alkotott képünket és a jövőről való gondolkodásunkat is. Minden információ és szimbólum, ami a tudatunkba épül, saját történelmi képünket alakítja. Akkor is, ha nem voltunk jelen az adott korban, megszületik egy teljesen egyéni nézőpont. A szocializmus kollektív emlékezetével foglalkozó munkámat nagyapám visszaemlékezései inspirálták, illetve az a felismerés, miszerint ahány ház, annyi különböző történet társul ugyanazon eseményekhez. Sorozatom fiktív történelmi jelenetek interpretációján keresztül egy újfajta tapasztalat kialakítására tesz kísérletet.
szakdolgozat

Kulturális emlékezet a kortárs képzőművészetben

"Szakdolgozati kutatásomban arra keresem a választ, hogy miként működik és milyen szerepet tölt be a kollektív emlékezet a művészi gondolkodásban és milyen viszonyban áll a családi kör történelmi emlékezetével. Hangsúlyt fektetek továbbá a fotográfia médiumára gyakorolt hatására, érintve az egyre hétköznapibb fotómanipuláció fogalmát is. Kutatásom során arra törekedtem, hogy alátámasszam hipotézisemet, miszerint a történelmi emlékezet egy interdiszciplináris fogalom, amely számos műalkotás megszületését eredményezheti. Elsősorban az érdekel, hogy a múltfeldolgozás milyen módon jelenik meg és milyen formát ölt a művészi újrajátszások során. Célom, hogy a vizsgált témák mentén választ kapjak azon kérdésemre, hogy a művészek miért foglalkoznak az újrajátszással, és milyen fajta értelmezést adnak a múlt egy-egy adott szeletének alkotásaikkal."
szakdolgozati konzulens
Povedák István
szakdolgozati opponens
Povedák Kinga