Tobai Botond

Animáció MA
témavezető
Fülöp József
mestermunka

No-Sync

Egy fiatal pár a meg nem értés és a veszekedés véget nem érő körforgásában rekedt, miközben vitájuk minden egyes ismétléssel egyre inkább eltorzul, mígnem a szereplők alakja vizuálisan feloldódik, és körvonalaik elvesznek a mágneses részecskék között. Mestermunkám egy kétcsatornás videoinstalláció, amely az analóg video mediális korlátait használva vizsgálja az ismétlődő toxikus mintázatok párkapcsolatokra gyakorolt káros hatásait.
mestermunka konzulens
Hermán Árpád
mestermunka opponens
Július Gyula
szakdolgozat

Mediális önreflexió a szerzői rövid animációs filmekben

Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy az önreflexív animációs filmek, ezen belül is a mediálisan önreflexív alkotások miképpen használják az önreflexivitást többletjelentéssel bíró eszközként. A kutatás során arra a kérdésre keresem a választ, hogyan használják a különböző anyagokból, technikákból eredő sajátos mediális jegyeket, illetve hogy az imént említett szerzői eszközök milyen többletet hordoznak, tehát hogy mik azok a jellemzők, amik indokolttá teszik jelenlétüket a filmben. Dolgozatomban általánosságban vizsgálom az önreflexív eszközöket élőszereplős és animációs filmekben egyaránt, ismertetem a szakirodalom álláspontját, majd a megismert szempontok alapján elemzem Jan Svankmajer azon animációs rövidfilmjeit, amelyek önreflexív kifejezőeszközökkel rendelkeznek.
szakdolgozati konzulens
Gyenge Zsolt
szakdolgozati opponens
Beck András