Szabó Renáta

Tervezőgrafika MA
témavezető
Balla Dóra
mestermunka

Radikális Optimizmus

A mestermunka a női grafikus diákok kreatív önkizsákmányolásának értelmetlenségére hívja fel a figyelmet, egy olyan társadalmi helyzetben, amelyben a vezető női grafikusok hiányáról megjelenő projektek létezése már hosszú ideje teljesen mindennapos, változás azonban mégsem észlelhető. A produktum egy videóinstalláció, melyben egy tipizált jövőbeli karakter (egy folyton dolgozó grafikus nő) optimista miliőjében csöppenünk. Oda, ahol már nemkívánatos kifejezésekké váltak az olyan érzések és gondolatok, mint a fáradtság, a bizonytalanság stb. A vágyott jövő (a szakma szemében minél értékesebbnek vélt pozíció) elérése érdekében ezek már hátráltatóak számítanak és el kell őket rejteni. A projekt másik eleme egy weboldal, amely elénk tárja a területen dolgozó nők aggodalmait a jövővel kapcsolatban, ugyanakkor felvetíti az előttük álló lehetőségeket is.
mestermunka konzulens
Balla Dóra
mestermunka opponens
Demeczky Nóra
szakdolgozat

Hangot adó feminista pedagógia

A magyarországi művészeti felsőoktatási szférában és képzésben ritkán vagy szinte egyáltalán nem tárgyalt téma a nőművészet. Ez azért is érdekes jelenség, mert minden akadály ellenére rengeteg tehetséges nőművészettel foglalkozó alkotót találunk az elmúlt évszázadoktól kezdve egészen mostanáig. Ezen felül nemzetközi viszonylatban már számos konkrét oktatási tervet, kísérletet, kutatást, kurzust, iskolát stb. tesztelnek a feminista tananyag és pedagógia művészeti felsőoktatásba való bevonásához. Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy segíthetne-e a magyarországi felsőoktatásban tanuló tervezőgrafikus diákok kritikai attitűdjének fejlesztésében, ha a feminista művészet egyenrangú félként venne részt a többi művészeti iránnyal a művészeti felsőoktatásban. A kutatás fontos részeként a Brawe feminista művészeti kollektíva elemzésével próbálok erre lehetséges opciókat megfogalmazni. Kutatásaim nyomán tudatosult bennem, hogy valóban nagy szükség van a formális oktatáson kívüli (akár a Brawe-hez) hasonló megmozdulásokra és fennmaradásukra, hogy olyan alternatívaként szolgálhassanak, amelyek idővel talán képesek lesznek a formális oktatásba is beolvadni.
szakdolgozati konzulens
Arndt Bernadett
szakdolgozati opponens
Illés Anikó