Sebestyén Noémi Éva

Építőművész MA
témavezető
Pozsár Péter
mestermunka

Régi-új szövetkezet Zetelakán

Mestermunkám célja, egy olyan újragondolt szövetkezeti struktúra, mely biztosítja a vidéki gazdák és termelők piacra jutását. Az intézmény egy olyan közösségi tér, melyben helyet kap áru és kereskedelmi felület, kávézó, irodahelyiségek valamint oktatásra és workshopra alkalmas terek. Ezen funkciók egy meglévő településközponti épületben kapnak helyet, melynek áttervezése során az épület karaktere, és hozzá kapcsolódó terei igazodni próbálnak egy székely falu településképéhez, és a helyiek igényeihez. A környező terek aktív részei a kompozíciók ahol a piac, és a tágas rendezett burkolt területek együtt értelmezhetőek az épület funkcióival, együtt alkotnak működési egységet.
mestermunka konzulens
Pozsár Péter
mestermunka opponens
Dobos Bence
szakdolgozat

Túlélési alternatíva

Tradicionális és kortárs önellátó rendszerek

A dolgozat a tradicionális és kortárs önellátó rendszerek vizsgálatával foglalkozik. Ezek egymáshoz viszonyításán, működésének vizsgálatán keresztül számos ismeretet gyűjthetünk arról, hogy milyen tényezők, feltételek mentén alakíthatunk ki alternatív és fenntartható közösségi együttműködési módszereket az ökológiai krízis korában. A dolgozat a székelyföldi vidéki gazdálkodás és életforma történeti hátterét vizsgálja, az ebből fakadó morális és erkölcsi alapelveket, a közösségi működés és szokásrendszer pozitív és negatív tulajdonságait. A dolgozat további részei a kortárs önellátó rendszerek magyarországi törekvéseit példázzák, amelyek a tömegtársadalmak konzumerizmusát, technológiai optimizmusát nem fenntartható életformának tartják, és kivonulva abból megalkotják saját öko-közösségeiket. Az ökológiai krízishelyzet és a humánökológiai aspektusából szemlélve, a hálózatosodás intézményi formájának megalkotását vélem megoldási lehetőségnek, mint autonóm gazdasági stratégia.
szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakdolgozati opponens
Kapitány Gábor