Rideg Rebeka

Tervezőgrafika MA
témavezető
Nagy István
mestermunka

LÉLEK SZONIFIKÁCIÓ

Az emberi lény összetett entitás, melynek fizikai testében nem csupán a szervezet működése rejlik, hanem a mentális aspektusok is, melyek hatással vannak egymásra. Ahogy mondani is szokás, ép testben ép lélek. De vajon hogyan tudjuk közvetíteni érzelmeinket, ha az azokról való beszéd kihívást jelent? A LÉLEK SZONIFIKÁCIÓ autonóm projekt erre a kérdésre keresi a választ. A mestermunka arra törekszik, hogy verbális kommunikáció és fizikai jelenlét nélkül közvetítse a megélt érzelmeket. A projekt egyik fő elemét egy napló képezi, amely az érzelmi önmegfigyelés folyamatát és eredményeit tartalmazza. Másik fontos része pedig egy installáció, mely egy szoftver segítségével beszkenneli a kiadvány oldalait és a benne található adatokat dekódolja, és a hozzájuk társított testi hangokat játssza le. Az egyes testi hangok egy mikrofonná alakított hagyományos fonendoszkóp segítségével kerültek rögzítésre.
mestermunka konzulens
Nagy István
mestermunka opponens
Birinyi Tamás
szakdolgozat

A művészet testet ölt

A test mint médium a kortárs művészeti ember-gép interakcióban

Az emberi test a művészet számos területén megihlette az alkotókat, és a művészek egyik közkedvelt témájává vált. Szakdolgozatomban az emberi test mint médium kérdését vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy hol húzódnak az emberi test határai a művészetben, és ezek a határok meddig bővíthetők, terjeszthetők ki. Kutatom az aktív test jelenségét, performativitását és referenciáit a kortárs művészetben. Egyes alkotók munkásságának értelmezésén és megismerésén keresztül tárom fel a bennem megfogalmazódott kérdéseket. Vizsgálom továbbá azt is, hogy a tudomány, a technológia és a digitalizáció által milyen új alkotói mozgalmak kialakulása várható a jövőben és milyen módon képes az ember meghaladni saját határait.
szakdolgozati konzulens
Schneider Ákos
szakdolgozati opponens
Veres Bálint