Páll Áron

Építőművész MA
témavezető
Bene Tamás
mestermunka

művészeti iskola + művelődési ház

"A csíkszeredai művészeti iskola régóta vágyott helyre került, amikor 2008-ban megkapta jelenlegi épületét a város főtere mellett, ahol a 80-as években a megyei könyvtár építése nem fejeződött be, így e torzó mellé épülhetett meg az iskola épülete. Előtte a város több másik iskolájának pincéjében, termeiben szétszóródva voltak az órák megtartva. Az iskolában első osztálytól 12. osztályig 2 osztály van egy évfolyamon. Elsőtől nyolcadik osztályig egy zenei és egy képzőművészeti osztály fut párhuzamosan, majd középiskolában háromféle szakon tanulhatnak a diákok: zenét, képzőművészetet és építészetet tanulnak, két osztályra osztva. A szakok ilyen elosztása az új épület szűkössége és anyagi megfontolás miatt alakult így, hiszen előtte a szakok külön-külön osztályokba rendeződtek. 2008-as beköltözés után körvonalazódtak a használók számára az épület hiányosságai. Az épület alapterülete – amely adott volt a 80-as években elkezdett épületből – nem tette lehetővé a megfelelő méretű tantermek létrehozását. Az iskolában ezen felül nincsenek művészeti képzésnek megfelelő műtermek sem. Az iskola bővítésére egyetlen lehetőség a mellette lévő Szakszervezetek Művelődési Háza, annak teljes átalakításával. A művelődési házat a városközpontjának átalakításakor, a 80-as évek közepén építették. Az épületben van egy 800 személyt befogadó előadótér, korábban a megyei könyvtár egy része is az épületben működött, továbbá irodák, műtermek vannak benne. Az épület jelenleg keveset használt, néhány előadástól eltekintve nem tölti be a kulturális szerepét. Mindeközben a két épület között építkezés zajlik, ahol éppen az iskola tornaterme épül."
mestermunka konzulens
Tövissi Márton
mestermunka opponens
Cseh András
szakdolgozat

Iskola és művelődési ház összevonásának vizsgálata

A dolgozat célja, hogy bemutassa azt a kutatást, amely a Nagy István Művészeti Gimnázium és a szomszédos csíkszeredai Művelődési Ház összekapcsolásának és átalakításának alapját képezi. A tervezési fázist megelőző kutatás fő feladata az iskolaépítészet sajátos területére vonatkozó funkcionális információk összegyűjtése, amelyek segítik a tervezési folyamatot. Ez magában foglalja a közösségi terek szükséges funkcióit, az e terek elrendezését befolyásoló építészeti döntéseket, valamint a két tér egymással való kapcsolatának szervezési lehetőségeit. Mivel az iskola legfontosabb feladata a tanításhoz és tanuláshoz megfelelő környezet kialakítása, az építészeti tapasztalatokat bizonyos megfontolások alapján elemezzük és értelmezzük.
szakdolgozati konzulens
Pallag Andrea
szakdolgozati opponens
Szentandrási Dóra
hátsó axo
első axo
bejárat
sportpálya
művház előtér
iskola átrium
rekráció
udvar