Nemesi Zsófia Kató

Média design MA
témavezető
Sánta Balázs
mestermunka

Fandom: Nyelvi és nyelven túli játékok

Mestermunkám egy videóesszé, egyfajta mozgóképi kollázs, mely a dél-koreai popzene (K-pop) világára és rajongói közösségére (fandom) jellemző nyelvi kakofónia internalizációját jeleníti meg audiovizuális formában. A saját, önriport formátumban rögzített gondolataimat állítom párbeszédbe egy különböző helyekről elsajátított gyűjteménnyel (found footage), melynek elemei műfajilag változatosak. Az archívum részét képezik többek között videoklipek, televíziós műsorok, internetes mozgóképes anyagok, slam poetry előadások, akadémiai igényű podcastok, multimodális mémek, stb. A személyes asszociációkra épülő montázsbetétek szerkesztése során fontos szerepet töltenek be a nyelvi játékok, a zeneiség, a ritmika. A videóesszé célja feltérképezni a multikulturális közegben kialakuló nyelvi szokásokat és hibrid nyelvi identitásokat. Ezen kívül egyfajta bevezetéssel szeretnék szolgálni a koreai popzene és a rajongói kultúra működésébe, mind szubjektív, mind objektív, tudományos szempontból, miközben egyszerre egy önismereti kutatást is végzek, ahol a nyelvkeveredés és a többnyelvűség jelenségét vizsgálom magamban és a közösségben.
mestermunka opponens
Wunderlich Péter
szakdolgozat

Nyelvi játék a transzkulturális rajongói közösségben

A környezeti értelmezés törekvő játéka

Szakdolgozatom célja annak vizsgálata, hogy mily módon kezeli egy transzkulturális rajongói közösség a nyelvet mint kommunikációs eszközt; hogyan alkalmaznak kreatív nyelvi megoldásokat a kulturális különbségek feloldására, miként segíti őket ebben közös érdeklődésük egy konkrét kulturális tartalom, a dél-koreai popzene (röviden K-pop) iránt. Az elméleti kutatás, majd konkrét példák elemzése során többek között a következő kérdésekre keresem a választ: Szükséges a rajongás középpontjában álló kulturális tartalom nyelvét folyékonyan beszélni? Hogyan tudják a rajongók egymást megérteni annak ellenére, hogy a világ összes, egymástól teljes mértékben különböző országaiból és kultúráiból származnak? Milyen módon járul hozzá a rajongói közösség játékossága a kultúrák között felmerülő konfliktusok kezeléséhez? A szakdolgozat a rajongói tanulmányok, az esztétika és a nyelvészet területéről származó médiateoretikusok munkáira támaszkodva azt vizsgálja, hogy a részvételen alapuló rajongói kultúra mily módokon használja ki az online platformok adta lehetőségeket a nyelvi és kulturális határok átlépésére, miként formálják át a rajongók a hétköznapi nyelvjátékok szabályait úgy, hogy azok jobban illeszkedjenek saját nyelvi játékaikhoz.
szakdolgozati konzulens
Fábics Natália
szakdolgozati opponens
Dr. Gajzágó Éva