Madarász Rita

Divat- és textiltervezés MA
témavezető
Balázs Viola
mestermunka

FutureStructure

Mestermunkámban a digitális technológia térhódításával megjelenő, anyaghoz való ragaszkodásunk és az attól való elszakadási törekvéseink kettősségével foglalkozom. Egy interaktív installáció sorozattal vizsgálom a textilhez való kapcsolódásunk újfajta megközelítési lehetőségeit azáltal, hogy a struktúra érintés nélkül lép reakcióba környezetével. Az installáció a fizikai anyagoktól való elidegenedés folyamatainak azt az átmeneti állapotát fejezi ki, ahol a kézzel szövött struktúra és az ember még közvetlen fizikai térben jelen van, azonban a textíliákhoz kötődő legalapvetőbb érzékelési formát, a tapintást elhagyva, közvetetten jön létre a kapcsolat. Diplomamunkámban az foglalkoztat, hogyan válhat a szövött struktúra médiummá és több tudomány területen átívelő alkotássá, illetve milyen szerepeket képes betölteni a textilhez hagyományosan rendelhető funkciókon túl.
mestermunka konzulens
"Keszei István Simándi-Kövér Annamária Vass Csenge"
mestermunka opponens
Kárpáti Judit
szakdolgozat

Alkotói attitűdök a kortárs művészetben, különös tekintettel a textilalapú alkotásokra

Dolgozatomban deduktív módszertannal, nemzetközi példákon keresztül vizsgálom, milyen szerepet tölthet be a textil, mint médium a kortárs művészetben. Történeti kitekintésként először elemzem azokat az úttörő klasszikusokat, akik a textilt magas művészeti szintre emelték, majd különböző alkotói attitűdökön keresztül térképezem fel a művészet, mint részvételi élmény, illetve az interakció lehetséges formáit, továbbá azt, hogy ezek hogyan alakultak a digitális technológia fejlődésével. Végül tanulmányozom a jelenleg is folyamatban lévő kortárs tendenciákat, amelyek a tudományhoz fűződő szorosabb kapcsolatukkal megnyitották a művészet diszciplináris határait és további meghatározó alkotói attitűdök létrejöttéhez vezettek.
szakdolgozati konzulens
German Kinga
szakdolgozati opponens
Magyar Dorottya