Lázár Eszter

Média design MA
témavezető
Erhardt Miklós
mestermunka

Szentíráskiemelő monokróm Biblia

Mestermunkám Mécs Miklós képzőművész 2005-ös diplomamunkája, a “Szentíráskiemelő monokróm Biblia” appropriációja. Az eredeti mű egy Károli-féle Biblia, amelynek szövege az 555. oldalig ki van húzva sárga szövegkiemelővel. A művet még befejezése előtt ellopták, amiről Mécs rendőrségi bejelentést tett. Az esetről részletes rendőrségi jegyzőkönyv készült. Egy digitális dokumentumfotón kívül ez a jegyzőkönyv a mű egyedüli hivatalos “bizonyítéka”, egyben technikai leírása. Diplomamunkámban az elveszett művet kisajátítom, feldolgozom a történetét, és a jegyzőkönyv alapján rekonstruálom. Utalásként a hagyományos művészeti akadémiai képzésre, amely jórészt korábbi mesterek műveinek technikailag minél tökéletesebb másolására épült, ezen a reflektált folyamaton és magán a művön keresztül vizsgálom a diplomázás aktusát, keretrendszerét, elveit és határait.
mestermunka konzulens
Erhardt Miklós
mestermunka opponens
Lázár Eszter
szakdolgozat

Jelenlét és reflexió a diplomázás aktusában

Szakdolgozatom a művészeti felsőoktatási modelleket, paradigmaváltozásokat és a diplomavédés aktusát vizsgálja. Olyan diplomamunkákat elemzek, amelyeket kritikai attitűd jellemez. Dolgozatom felveti a kérdést, hogy vajon a hallgatók képesek-e egyszerre megfelelni a diplomázási helyzetnek és reflektálni rá, illetve azt, hogy mi a jelentősége a diplomamunkának és a diplomának egy művészeti hallgató életében. Célom körüljárni azt a helyzetet, amelynek diplomázó hallgatóként én magam is részese vagyok.
szakdolgozati konzulens
Beck András
szakdolgozati opponens
Soós Andrea
Jegyzőkönyv2
Jegyzőkönyv1
Látványterv8
556.oldal, Eszter könyve5
554-555.oldal4
Szent Biblia3
Használt filcek6
Kihúzott mennyiség7