Krusinszky Kitti

Építőművész MA
témavezető
Marián Balázs
mestermunka

Micélium tudásközpont a Téglagyári-völgyben

Mestermunkám helyszíne a Százhalombatta Óvárosában található téglagyár és környezete, amely egykor Magyarország legeredményesebb üzemeként működött, mára azonban a technológiai fejlesztések hiánya miatt elavulttá vált, és funkcióját vesztette. Az elhagyatott téglagyári épület kérdésköre diplomamunkám alapját képezi, melyben a Téglagyári-völgy funkcióváltással történő hasznosítását tűztem ki célul. A létesítmény földszintjén a téglaégetésre szolgáló Hoffmann-típusú kemence helyezkedik el, amely nagymértékben determinálja az új felhasználás lehetőségét. A kamrákra osztott, önmagába visszatérő boltozatos csatorna kiváló adottságokkal rendelkezik a sötétet és hűvös helyet kedvelő gombák termesztésére. Ennek értelmében az égetőkemence épületének újrahasznosítását micélium biokompozittal kísérletező tudásközpont betelepítésével képzelem el, melynek nagy helyigénye ki tudja használni az ipari épület hatalmas tereit. Az égetőkemence felett elhelyezkedő két szintet, rendeltetésének átjárhatósága alapján három részre osztottam: publikus, fél-privát és privát funkciók. A Téglagyári-völgy közvetlen közelében található bronzkori földvár és vaskori sánc egyedülálló régészeti értéket képviselnek, nem beszélve a területen élő fokozottan védett növény- és állatfajokról. Ennek értelmében intenzív tájhasznosítást a volt téglagyári épületek helyén tervezek. A régi szabadtéri téglaszárító építmények helyét tápközegként szolgáló növénytermesztéssel helyettesítem. Továbbá a Sánc-hegy értékeinek bemutatására tanösvényt jelölök ki, mellyel felhívom a figyelmet a védendő fajokra és a természetvédelmi területekre, valamint elősegítem, hogy a lakosság újra élettel töltse meg a völgyet. A terület közvetlen kapcsolata a Dunával egy alternatív megközelítési lehetőséget kínál. Az egykor téglaszállításra telepített hajókikötő helyére személyi-és anyagszállításra alkalmas kikötőt tervezek, amely tovább növeli a térség látogatottságát és érdekes színfoltot visz a közlekedésbe.
mestermunka konzulens
Vass-Eysen Áron
mestermunka opponens
Kronavetter Péter
szakdolgozat

Értékőrzés

A százhalombattai téglagyár és környezetének hasznosítási lehetőségei

Szakdolgozatom témája a Százhalombatta Óvárosában található téglagyár, amely egykor Magyarország legeredményesebb üzemeként működött, mára azonban a technológiai fejlesztések hiánya miatt elavulttá vált. Mindez a gyártás leállásához és az üzem funkcióvesztéséhez vezetett. Elméleti kutatásom egyben mestermunkám megalapozása, mely során arra keresem a választ, hogy hogyan hasznosítható egy funkciót vesztett ipari örökség? Dolgozatom célkitűzése a téglagyár építészeti értékének feltárása és az agyagbányászat során átalakult természeti környezet vizsgálata. A kutatás során az Óváros településszerkezeti vizsgálatán keresztül keresek megoldást a terület városrészhez való visszacsatolására és arra, hogy az újjáélesztésben milyen szerepe lehet a gyár hasznosításának. Fontosnak tartom, hogy a térség múltja érződjön az újonnan létrehozott funkción, így a jövőbeli felhasználás megalapozása érdekében hazai és nemzetközi téglagyárak átalakítását vizsgálom. Dolgozatom végén összegzem a kutatásom legfontosabb tapasztalatait, melyek alapján megfogalmazom a diplomamunkám programját.
szakdolgozati konzulens
Haba Péter
szakdolgozati opponens
Juhász Janka
01. Százhalombattai Téglagyár 1968-ban
02. Micélium tudásközpont
03. Axonometria
04. Gombatermesztés az egykori téglaégető kemencében
05. Helyszín makett a Téglagyári-völgyről
06. Makett
08. Micélium biokompozit
07. Metszet makett