Kettunen Milla Emilia

Divat- és textiltervezés MA
témavezető
Harmati Hedvig
mestermunka

More Frames for the Unfinished Art More Songs for the Abandoned Ideas

Mestermunkám egy több elemből álló tárgysorozat, melyhez négy kortárs szövőkeretet készítettem. Az egyes tárgyak különböző anyagokon és formákon keresztül hivatottak bemutatni a kreatív ötlet életének különböző fázisait: születés, öregedés (folyamat, fejlődés), halál (kudarc, lemondás) és újbóli bemutatás (átalakítás, lehetséges befejezések). A tárgysorozat megmutatja az alkotás folyamatának lépéseit és eszközeit - alapvető értelmezési mechanizmusainkat, amikkel a befejezetlenséget próbáljuk feldolgozni elménk, kezeink és érzéseink segítségével. A kreatív alkotói folyamat közben rendszerezzük gondolatainkat és keretet adunk valaminek, ami valójában ekkor még láthatatlan. A szövőkeretek befejezetlen, átmeneti vázlatokként öltenek testet, tükrözve a kreatív ötlet életének egyes állomásait. A szövőkeretek mindegyikének sajátja az a fajta szabadság, mely engedi, hogy megragadjanak az alkotás folyamatának egy pillanatában, befejezetlenként.
mestermunka konzulens
Kele Ildikó
mestermunka opponens
Józsa Pál
szakdolgozat

(Un)finishedness / (in)completeness

reflections on the (un)finished objects

Szakdolgozatom a kreatív ötlet születését, öregedését (folyamat, fejlődés), halálát (kudarc, lemondás) és újbóli bemutatását (átalakítás, lehetséges befejezések) hivatott vizsgálni. Úgy hiszem, hogy a befejezetlenségben rejlő egyensúly és varázs egy érzékenyebb és megközelíthetőbb művészetet és designt teremt, mely teret enged számtalan jövőbeli érzelemnek és értelmezésnek. A tervező/művész személyes nézőpontja is érdekel a saját öregedésével és munkafolyamataival kapcsolatban, az idők során tanult új képességeinek és megváltozott prioritásainak tükrében. Hiszen az öregedés, a maga folytonosságában befejezetlen. Célom, hogy olyan projekteket kutassak fel és mutassak be, melyek különböző módokon—kulturális és személyes vonatkozásban is—értelmezik és jelenítik meg az idő múlását és a befejezetlenséget a művészetben, építészetben és formatervezésben. Dolgozatomban öt mélyinterjú is szerepel, melyeket különböző kulturális hátterű, korú és nemű tervező szakemberekkel készítettem.
szakdolgozati konzulens
German Kinga
szakdolgozati opponens
Szeles Nóra