Kéry Dorottya

Építőművész MA
témavezető
Marián Balázs
mestermunka

KÖZI Inkluzív foglalkoztató központ, és közösségi műhely

Diplomámban többek között azt vizsgáltam, hogy a gyermekvédelemben ma mennyire hangsúlyos a megelőzés szerepe, és miért hatékony eszköze ennek a szolgáltatásokra épülő működés, illetve a társadalom szerepvállalása. Mestermunkámban a magyarországi család és gyermekjóléti rendszer alapellátásában, vagyis prevenciós szakaszában kerestem az építészeti beavatkozás lehetőségeit. Programom részét képezi egyrészt a Kőbányán működő család- és gyermekjóléti intézmény kiegészítése és funkcionális újragondolása – illetve a kőbányai Hermann János-féle volt hordógyár revitalizációja, amely a tervezés helyszínét adja. Olyan kollektív és reprezentatív hely létrehozására törekedtem, amely a megelőzésre, a kapcsolódásokra és az érzékenyítésre helyezi a hangsúlyt. Az így kialakult ’KÖZI’ terve kifejezetten a családsegítő szolgáltatásokra, projektekre fókuszál - célja összegyűjteni és köztudatba emelni ezeket a lehetőségeket és biztosítani az elérhetőséget és az átláthatóságot - nem csak az érintettek, de a segítők számára is. Célom olyan kapcsolódási pont létrehozása volt, ahol nem csak közösségek szerveződhetnek, de - a jelenleg párhuzamosan működő civil szervezetek és alapítványok tevékenysége is találkozhat. Együttműködésük hatékonyabb feladat- és erőforrás megosztást vonhat maga után.
mestermunka konzulens
Molnár Bea
mestermunka opponens
Guba Sándor
szakdolgozat

KÖZI

kísérlet egy újfajta szerveződés megfogalmazására a gyermekvédelemben

Dolgozatomban a gyermekvédelem felépítését és működését jártam körül, és azt az utat próbáltam megismerni, amit egy érintett fiatal és családja megtesz a rendszeren belül. Többek közt azt a kérdést vizsgáltam, hogy miért jelent hatékony eszközt a gyerekvédelem szolgáltatás-fókuszú szemlélete, szolgáltatásokra építkező struktúrája, illetve hogy a gyermekvédelem működése szempontjából mennyire kiemelkedő, és talán alulértékelt a társadalmi jelenlét fontossága. A rendszer jelenlegi akadályait, és poziciómból fakadó lehetőségeimet figyelembe véve, tervezőként kísérletet teszek egy intézményegység és a hozzá tartozó téri igények megfogalmazására.
szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakdolgozati opponens
Bán Hajnalka
Volt hordógyár revitalizációja