Kaszás Nikolett

Divat- és textiltervezés MA
témavezető
Szűcs Edit
mestermunka

Stigma

Friedrich Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása c. drámájának címszereplője Claire Zacharassian életének fázisait idézem meg, akit végigkísér a megbélyegzés, amely levakarhatatlanul eggyé válik személyiségével és súlyát cipeli egész életén át. Ezt a folyamatot kívánom bemutatni öt életszakaszon keresztül, amelyben az egyént érintő aktuális társadalmi jelenségekre reflektálok. Az életfázisok együttesen a sárga szín kultúrtörténeti, negatív konnotációjára épülnek, amely az eredeti dráma egyik legizgalmasabb szerzői útmutatása. A munkám öt konceptuális jelmezből tevődik össze, amely elmeséli az alapműre támaszkodott, általam felépített narratívát.
mestermunka konzulens
"Bodnár Enikő Springer Márton"
mestermunka opponens
Bujdosó Nóra
szakdolgozat

A színek szerepe a színpadi karakteralkotásban

Amikor megjelenik egy karakter a színpadon, az egyik fő elem, amit először megvizsgálhatunk, a jelmez. Azon belül pedig a szín az egyik elsődleges vizuális benyomás, amely hatást gyakorolhat a közönségre, ugyanis képes érzéseket, hangulatokat, gondolatokat ébreszteni. Nehéz egyértelmű jelentéstartalmakat társítani a színekhez, mivel több tényező is befolyásolja értelmezésüket. A dolgozat azt mutatja be, hogy milyen szempontok alapján lehet vizsgálni a színeket, és hogy milyen jelentéstartalmakat lehet hozzájuk kötni. Továbbá szemlélteti a színszimbólum, a színasszociáció és a színkód közötti viszonyrendszert, illetve a fogalmi hasonlóságokat és különbségeket. Az empirikus kutatás két részből tevődik össze: az első részben két színházi előadás jelenetein keresztül elemzem a jelmezek színhasználatát. A második részben félig nyitott interjút készítek a két színdarab jelmeztervezőjével, Jánoskúti Mártával és Füzér Annival. A dolgozat célja, hogy megmutassa a színházi karakteralkotás és a színértelmezés kapcsolatát. Többek között rámutat, hogy bár a jelmeztervező jellemzően nem épít a közönség színértelmezési készségeire, viszont a színhasználat a darab narratíváját képes erősíteni.
szakdolgozati konzulens
Simon Andrea
szakdolgozati opponens
Lengyel Emese
1. Száműzetés
4. Érdekházasság
3. Prostitúció
2. Száműzetés
5. Végtagok elvesztése
8. Kilencedik házasság
7. Kilencedik házasság
6. Végtagok elvesztése