Iván Balázs

Média design MA
témavezető
Erhardt Miklós
mestermunka

Délibáb

A Délibáb című mestermunka egy, a közügyekről szóló párbeszéd elősegítését célzó kísérleti kommunikációs projekt. Ennek keretében azt vizsgáltam meg, hogy egy rendhagyó platform – egy aludobozos kiszerelésű sör átalakított címkéje – vonzó kommunikációs felület lehet-e véleményvezérek számára gondolataik közvetítésére, illetve hogy az így közölt gondolatok alkalmasak lehetnek-e párbeszéd kialakítására. A projekt számára létrehozott Délibáb márkájú sör címkéjén kifejezetten eltérő értékrendű véleményvezérek három közéleti témában megfogalmazott gondolatai találhatók. Ez lehetőséget ad a fogyasztónak – aki nemtől, lakhelytől, egzisztenciális helyzettől és még számos egyéb tényezőtől függetlenül csaknem bárki lehet – arra, hogy a „véleménybuborékjából” kitekintsen, és számára valószínűleg ismeretlen álláspontokat ismerjen meg egy váratlan, de a komfortzónáján belüli szituációban. A pilot célja előkészíteni egy hasonló elven működő kampányt partnerek bevonásával.
mestermunka konzulens
Erhardt Miklós
mestermunka opponens
Kövesdi Veronika
szakdolgozat

Egy közbeszédet meghatározó téma a 2010-es évek Magyarországán: az idegenellenesség

Az "Egy közbeszédet meghatározó téma a 2010-es évek Magyarországán: az idegenellenesség" című dolgozatomban a bevándorlással kapcsolatos véleményeket és érzelmeket jelentősen felkavaró 2015-ös menekültválság jelenségét és a hazai közbeszédre gyakorolt hatását vizsgáltam. A dolgozat elsőként összefoglalja a menekültválság kulcsmozzanatait, külön kitérve a magyarországi eseményekre, majd bemutatja a menekültválság média általi reprezentációjának főbb ismérveit. Ezt követi a magyarországi idegenellenesség közelmúltbeli története, majd annak bemutatása, hogy a kormányzat a bevándorlók démonizálásával hogyan tematizálja a közbeszédet. A következő fejezet a menekültválsággal kapcsolatos hazai médiamegjelenéseket elemzi néhány példán keresztül, majd bemutatja, hogy milyen szolidaritási akcióknak lehettünk tanúi a menekültválság csúcspontján. A dolgozat utolsó fejezete a bevándorlásellenes kormányzati propaganda sikereit mutatja be, illetve azt, hogy annak mely társadalmi csoportokra van a legnagyobb hatása.
szakdolgozati konzulens
Babarczy Eszter
szakdolgozati opponens
Povedák István