Horváth Norbert Péter

Építőművész MA
témavezető
Göde András
mestermunka

Önkormányzati gazdaság Szentgotthárdon

"A mestermunkám célja a szakdolgozatban felállított fókuszpontok alapján egy olyan önkormányzati tulajdonú munkahely létrehozása, ahol kiemelt szerepet kap a közfoglalkoztatásra szoruló aktív korú lakosság integrálása a település közösségébe, elősegítve a társadalmi megbecsülés kialakulását, illetve kiegészítő programokkal az elsődleges munkaerőpiacon való érvényesülés lehetőséget. A komplexebb, szociális helyzetet segítő kiegészítő funkciók mellett, a versenypiactól független, szociális szférának való termelésé a főszerep. A várost irányító önkormányzat közelségével, illetve a környező szociális intézmények kis távolságából adódóan egy kis környezeti lábnyomú, minimális logisztikai rádiuszú belső élelmiszerellátást vizionáltam. A Magyarországon jelenleg szociális szövetkezetként működő, a közfoglalkoztatás alágaként létrejött szervezetek működési hiányosságaiból okulva terveztem egy önkormányzati gazdaságot, amely Szentgotthárdon az egykori Szentgotthárdi Kaszagyár területének épületállományának egy részét használná a kijelölt célra. A program magába foglal egy olyan elemet is, ami a növénytermesztéshez és a köztérfenntartáshoz köthető módon kapcsolódik a város területfelhasználási víziójához, melyben a színvonalas idegenforgalmi egységek mellett a kulturális intézmények és az önkormányzati irányítószervek elhelyezését szorgalmazzák az adott területen. Az így létrejövő „új városrész” a tömegközlekedési csomópontok és az intézmények közelségéből adódóan szolgálhat ki egy kisvárost egy ligetes kialakítású, szociális, városirányítási és kulturális negyedként."
mestermunka konzulens
Barcza Gergely
mestermunka opponens
Börzsei Tamás
szakdolgozat

Munkaerő reintegráció és zöldgazdálkodás önkormányzati szinten

A szakdolgozat témája a rendszerváltást követő foglalkoztatáspolitikai beavatkozások közfoglalkoztatási iránya, amely a különböző reformok és kormányváltások, illetve létszámbéli expanziók során sem tudta kellő mértékben biztosítani a munkanélküliség enyhítését. A résztvevők elsődleges munkaerőpiacra való belépése nagyon alacsony százalékban valósult meg. A közfoglalkoztatás szociális termelőszövetkezeti ága, mint élelmiszertermelő infrastruktúra pedig bizonytalan piacszerzési helyzetével, illetve az irányításbéli problematikájával nem alkalmas a támogatási pénzek megfelelő, legális munkaerőpiaci integrációt lehetővé tevő felhasználására. Az ebből adódó, a célközönség komplex életkörülményeit figyelmen kívül hagyó működéssel pedig csak még bizonytalanabbá tette a programokban résztvevők munkaügyi és társadalmi helyzetét. A kutatásban megismert tapasztalatok alapján használom a szakdolgozatot a mestermunkám gondolati háttereként, melyben egy önkormányzati tulajdonú termelőszövetkezetbe integrálva tervezek egy olyan alternatív mezőgazdasági egységet létrehozni, amely a megismert hiányosságokat orvosolva képes biztos megélhetési formát nyújtani a közfoglalkoztatásra szoruló változatos embercsoportnak, miközben léptékében a lokális adottságokra és a jellemző kisvárosi szociális intézményhálózat által meghatározott igényekre helyezem a hangsúlyt.
szakdolgozati konzulens
Balázs András
szakdolgozati opponens
Antalóczy Tímea